Záväzná prihláška

Žiadateľ dáva súhlas k tomu, aby s jeho osobnými údajmi bolo naložené v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Podľa toho zákona dáva taktiež žiadateľ súhlas k spracovaniu zistených dát a ich ďalšiemu využitiu v rámci obchodnej ponuky a následnému servisu spoločnosti Finanzpartner, a.s.